#sandlådefasoner

Skriv på för rökfria lekplatser!

@bleckolena

Inte ok tycker jag!
#sandlådefasoner

Instagram

Tycker du som lena?

Vi tycker att det är vuxnas ansvar att skydda de små från ohälsa. Idag är det förbjudet att röka på offentliga lokaler såsom restauranger och caféer i Sverige, platser där mestadels vuxna vistas. Ännu finns inget motsvarande förbud på offentliga lekplatser. Passiv rökning är lika hälsofarligt utomhus som inomhus vid exponeringstillfället, och barn är särskilt känsliga då deras kroppar är mindre utvecklade. A Non Smoking Generation är inte emot rökare men tycker att barn och unga har rätt att förbli tobaksfria.

För att uppmärksamma den problematik som Lena lyfter med sin bild har vi startat en namninsamling för rökfria miljöer där barn och unga vistas. Denna namninsamling kommer att överlämnas som underlag till den utredning Folkhälsoinstitutet genomför på uppdrag av regeringen kring fler rökfria miljöer. Tycker du också att barn och unga har rätt till en rökfri miljö? Ta chansen att göra din röst hörd.

Skriv på för rökfria lekplatser!


Vi har skrivit på:

 • Judix, 2r år, New York
 • Mark56, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • GoldenTabs, 2r år, New York
 • Helen Stjerna, 47 år, SALTSJÖ-BOO
 • Barnypok, 2r år, New York
 • JimmiXzSq, 2r år, New York
 • Alena Elliott, Al år, Alena Elliott
 • Barnypok, 2r år, New York

Just nu är vi: 1239


Vanliga frågor om passiv rökning


Hur påverkas människor av passiv rökning?
Den som röker andas själv in högst en fjärdedel av röken, resten hamnar i rökarens omgivning. Där finns andra människor, som antingen aldrig rökt själva eller som valt att sluta. Dessa människor blir då passiva rökare, något som kan göra att de drabbade efter längre tid kan få samma sjukdomar som rökaren själv (cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL osv.) även om riskökningen är mindre än om man själv röker. Om man drabbas av passiv rökning någon gång ibland och inte frekvent, (t.ex. i väntan på bussen), kan man märka det genom att ögon och luftvägar irriteras. Har man astma/ andra lungsjukdomar eller allergier kan man få allvarliga andningssvårigheter. Detta är kroppens sätt att varna att man utsätts för något farligt. Varje år dör ca 200 personer i Sverige och 600 000 personer i världen p.g.a. passiv rökning.

Hur påverkar passiv rökning barn?
När ett barn utsätts för passiv rökning kan det ge bestående men. Risken för kronisk hosta och pipande andning ökar väsentligt som vuxen, om man utsatts för passiv rökning som barn. Att växa upp i en rökig miljö kan alltså bidra till sämre luftvägshälsa hela livet. Trots denna vetskap utsätts mer än 40 % av världens barn för passiv rökning, enligt en studie på 192 länder som gjordes 2010. Barn är generellt mer utsatta för passiv rökning jämfört med icke-rökande vuxna.

Barn som utsätts för passiv rökning är borta mer från skolan jämfört med barn ifrån rökfria hem. Detta beror på att de i större utsträckning drabbas av infektioner och förkylningar. De löper dessutom större risk att drabbas av astma eller allergier och utvecklingen av barnets lungfunktion hämmas. De barn som redan har astma riskerar att få fler och mer allvarliga astmaattacker när de utsätts för passiv rökning.

Passiv rökning kan även skada barn så allvarligt att de dör. Bara i Sverige dör ett spädbarn av passiv rökning varje månad. Barn som regelbundet utsätts för passiv rökning i hemmet löper dubbelt så stor risk (än andra barn) att drabbas av allvarlig blodförgiftning och hjärnhinneinflammation (sk. ”Meningokockinfektion”) vilket också kan leda till döden om den drabbade inte får snabb vård och behandling. Har mamman dessutom rökt under graviditeten är risken att drabbas av meningokockinfektion tre gånger så stor jämfört med om mamman inte rökt när hon väntade barnet.

Är passiv rökning utomhus lika skadlig som den inomhus?
Ja, eftersom det är graden av exponering och hur lång tid man utsätts för röken som är avgörande, så kan passiv rökning utomhus skada lika mycket som den inomhus. Luftens rörlighet, som är större utomhus, är bara avgörande när rökningen upphör. När cigaretten är släckt så försvinner röken i luften fortare om man är utomhus men så länge någon röker kan skadorna bli desamma som av rökning inomhus.

Vad händer om jag utsätts för passiv rökning när jag är gravid?
Passiv rökning under graviditeten ökar risken för att barnet i tidig ålder ska få beteende/aggression/uppmärksamhetsproblem (såsom ADHD). 30 minuter passiv rökning om dagen räcker för att dubblera risken.

Hjälper lagar om rökfria miljöer?
Ja! Det finns studier från de länder som infört lag på rökfria miljöer på offentliga platser (både inomhus och utomhus) där man har sett minskade skadeverkningar. Man kan t.ex. se att om lagen efterlevs så minskar antalet barn som hamnar på sjukhus på grund av svår astma och antalet hjärtinfarkter sjunker drastiskt. Dessutom kan man se att andelen rökare blir mindre och att personer som tagits in för behandling av rökrelaterade sjukdomar blir färre. I New York har lagen om att krogar och restauranger ska vara rökfria bidragit till fler öppnade krogar/restauranger. Detta för att besökarna anser att miljön är mer välkomnande och i större utsträckning går ut och äter.

Väldigt många länder i världen har idag rökfria serveringar. När lagen infördes var många rädda att serveringarna skulle få färre besökare och minskade intäkter p.g.a. denna lag, men det har visat sig att de antingen behåller samma omsättning eller rentav har ökar den.

Vilka länder har rökfria miljöer och vad innebär det?
Med rökfria miljöer menas offentliga platser där allmänheten får vara. Alla länder bestämmer själva välja vilka platser som de anser räknas som offentliga platser och där rökning inte ska förekomma. De vanligaste rökfria miljöerna är restauranger, barer, kaféer, skolor, sjukhus, arbetsplatser och nattklubbar. En del av länderna har även valt att införa rökförbud i parker, på idrottsarenor och i anslutning till köpcentrum. Förutom att skydda allmänheten från passiv rökning, finns lagen även till för att minska normaliseringen av rökning. Man vet att rökning ”smittar” och om rökning får mindre utrymme i samhället börjar färre personer att röka.

Dessa länder har idag lag om rökfria miljöer:
Albanien
Australien
Bahrain
Bermuda
Bhutan
Brunei
Colombia
Cypern
Djibouti
England
Guatemala
Honduras (har även rökfritt på idrottsarenor)
Irland
Island
Jungfruöarna
Kanada
Makedonien (har även rökfritt på idrottsarenor)
Monaco
Namibia
Montenegro
Niger
Nordirland
Norge
Nya Zeeland
Panama
Paraguay
Peru
Singapore (har även rökfritt lekplatser och i motionsområden)
Skottland
Spanien
Tahiti
Turkiet (har även rökfritt på idrottsarenor och på lekplatser)
Tuvalu
USA (29 delstater har infört rökfria miljöer)
Uganda
Uruguay
Bulgarien.

Det finns även många länder som har lag på rökfria miljöer men med undantag. Med undantag menas t.ex. att det finns rökrum eller att det kanske är tillåtet i barer eller klubbar, att ägaren själv får välja om de vill ha rökfritt eller inte. Dessa länder har rökfria miljöer men med undantag:

Argentina
Belgien
Bolivia
Bosnien-Herzegovina
Brasilien
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Förenade Arabemiraten
Grekland
Indien
Italien
Israel
Japan
Jordanien
Kenya
Kroatien
Lettland
Litauen
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexiko
Mocambique
Nederländerna
Myanmar(Burma)
Pakistan
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Syrien
Taiwan
Thailand
Tunisien
Tyskland
Ungern
USA
Vietnam
Zambia
Österrike.

Vilka rökfria miljöer har Sverige idag?
I Sverige är det idag förbjudet att röka inne på restauranger, caféer, krogar och nattklubbar. Man får inte heller röka på skolgårdar. När det gäller arbetsmiljön är arbetsgivaren ansvarig för att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning, men det är fortfarande tillåtet att ha rökrum på arbetsplatser. Däremot har 182 kommuner, fler än hälften av alla kommuner, i Sverige infört rökfri eller tobaksfri arbetstid, vilket innebär att de som jobbar åt kommunen inte får röka på arbetstid. Ett av regeringens mål är att ingen ska utsättas för passiv rökning år 2014, något som dessvärre inte kommer uppnås men ett viktigt arbete är igång.

Till toppen